ORing از راهکارهای دورکاری خود رونمایی کرد

Oring از راهکارهای دورکاری خود(WFH) که برای ادامه دادن فعالیت های کسب و کارها در دوران کروناست رونمایی می کند.

بحران جهانی کوید-19 تاثیر ویرانگری در سراسر جهان داشته و همه ی کسب و کارها را مجبور به بازنگری و تغییر نحوه ی کارشان کرده است.
در حالی که اکنون بیشتر از همیشه افراد به خاطر اپیدمی ایجاد شده دورکاری می کنند؛ تغییرات ناگهانی به وجود آمده بسیاری از کارفرمایان را با مشکل نیروی انسانی روبرو کرده است، کمپانی ORing با علم بر این موضوع، یک راه حل جامع برای دورکاری را کلید زده است تا کمکی باشد برای گذراندن این شرایط سخت.

وبینار رایگان
“راهکارهای دسترسی و نگهداری سیستم ها بصورت ریموت”
ایزی ارتباط پارس بعنوان نماینده انحصاری برند Oring در ایران، از کارفرمایان و علاقه مندان به این مباحث دعوت می کند برای آشنایی با این راهکار، به وبینار رایگانی که توسط کمپانی ORing در روز جمعه 9 آبان 1399 برگزار می شود بپیوندند.
زمان وبینار: جمعه 9 آبان 1399 | ساعت 13-12 به وقت تهران

فرم استخدام