Remote I/O

برای بیش از 20 سال، Advantech ماژول های همه کاره Remote I/O & Wireless Sensing را به بازار ارائه می دهد. ورودی و خروجی اترنت اخیرا و I/O بی سیم که به طور گسترده در اینترنت اشیاء یا سایر برنامه های صنعتی مانند نظارت بر تأسیسات، نظارت بر محیط زیست و کنترل فرایندهای صنعتی استفاده می شود. ماژول های ورودی و خروجی از راه دور Advantech به دو خانواده Ethernet I/O (سری ADAM-6000) و RS-485 I/O (سری ADAM-4000) طبقه بندی می شوند که به I/O آنالوگ و I/O دیجیتال تقسیم می شوند.
advantech logo
ADAM-6700-I/O-gateways
Wise-4000
ADAM-6000-6200
WISE-2000
RS-485-IO-Modules
modular I/O system Adam5000
OPC-UA-Ethernet-IO-Modules
ADAM-3600-Series-inteligent RTU
simatic-et-200mp
SIMATIC-ET-200pro
simatic-et-200sp
simatic-et-200isp
SIMATIC-ET-200eco-PN
SIMATIC-ET-200M
SIMATIC-ET-200SP-HA
simatic et 200al
فرم استخدام