وبینارهای پیش رو

 
ECP-advantech-webinar-blog
ADVANTECH Industrial Webinar

Factory Facility Management

 • موضوع وبینار: مدیریت تاسیسات کارخانه ها
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
 • ساعت شروع: 11:30 به وقت تهران
 

وبینارهای برگزار شده

 
IIoT Academy
ADVANTECH IIoT Academy

ADVANTECH IIot Academy Courses & Benefits of being expert

 • موضوع وبینار: معرفی آکادمی IIoT ادونتک
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری: پنجشنبه 20 شهریور 99
 • ساعت شروع: 11:30 به وقت تهران
 
iFactory solutions

Start your digital trasformation with

 • موضوع وبینار:راهکارهای ADVANTECH در بستر IITO Industry 4.0
 • بخش دوم:iFactory solutions
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:دوشنبه 10 شهریور 99
 • :ساعت11:30 – 13:30 به وقت تهران
 
WISE-PaaS 4.0

Make solution landing faster,easier & smarter with

 • موضوع وبینار:راهکارهای ADVANTECH در بستر IIOT Industry 4.0
 • بخش اول:WISE-PaaS 4.0
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:دوشنبه 20 مرداد 99
 • :ساعت11:30 – 13:30 به وقت تهران

ADVANTECH Industrial Computing Solution and Products

Session 1(ACP, IPC and MIC Series)

 • موضوع وبینار:راهکارهای ADVANTECH در بستر IIOT Industry 4.0
 • بخش اول:WISE-PaaS 4.0
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:دوشنبه 20 مرداد 99
 • :ساعت11:30 – 13:30 به وقت تهران

Steps towards Industry 4.0

 • موضوع وبینار:حرکت به سوی انقلاب صنعتی چهارم
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:چهارشنبه 10اردیبهشت1399
 • :ساعت11:30 – 13:30 به وقت تهران

ADVANTECH Industrial Network solutions

 • موضوع وبینار:راهکارهای برند ADVANTECH بر بستر شبکه های صنعتی
 • زبان:انگلیسی-فارسی
 • مجری:ایزی ارتباط پارس(ایران)
 • زمان برگزاری:سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
 • :ساعت11:30 – 12:30 به وقت تهران

ADVANTECH Power and Energy Industry product portfolio and solutions.

 • موضوع وبینار:معرفی سبد محصولات ADVANTECH مربوط به صنایع برق و انرژی
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:پنجشنبه 4اردیبهشت1399
 • :ساعت11:30 – 13:30 به وقت تهران

Intelligent CNC Machine Management Solution

 • موضوع وبینار:راهکارهای مدیریت ماشین های هوشمند CNC
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:جمعه 09 خرداد 1399
 • :ساعت11:30 – 13:30 به وقت تهران

ADVANTECH Oil and Gas Industry product portfolio and solutions.

 • موضوع وبینار:معرفی سبد محصولات ADVANTECH مربوط به صنایع نفت و گاز
 • زبان:انگلیسی
 • زمان برگزاری:جمعه 5اردیبهشت1399
 • :ساعت6:30 – 8:30 به وقت تهران

SIEMENS-RUGGEDCOM Modern Communications Network for a Digital Substation

 • موضوع وبینار:تکنولوژی های نوین شبکه های صنعتی زیمنس جهت اتوماسیون پست برق
 • زبان:انگلیسی-فارسی
 • مجری:ایزی ارتباط پارس(ایران)
 • زمان برگزاری:پنجشنبه 29 خرداد 99
 • :ساعت12:30 – 13:30 به وقت تهران
 
فرم استخدام