Industrial-Convertors
 
 
 

Industrial Protocol Gateways

 
 
 
برای اینکه دستگاه های صنعتی بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند لازم است همگی یکسری قوانین و پروتکل های یکسان را بکار گیرند. در نتیجه چنانچه یک دستگاه از نوع خاصی از پروتکل استفاده نماید و دستگاه دیگر نوع دیگری از پروتکل را بکار گیرد ، آنها نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند . مبدل پروتکل اتوماسیون صنعتی داده‌ها و اطلاعات را از تجهیز اول دریافت کرده و بعد از ترجمه آن به زبان تجهیز دوم، اقدام به انتقال آن می کند. مبدل پروتکل اتوماسیون صنعتی ارتباطی یکپارچه را مابین تجهیزات فیلدباس و اترنت صنعتی برقرار کرده واز پروتکل های اتوماسیون صنعتی Modbus ، BACnet ،PROFINET ، OPC UA ، EtherCAT و EtherNet/IP پشتیبانی می کند.
فرم استخدام