16 آذر 1400
ACADEMY-EASYERTEBAT

رونمایی از پلتفرم آموزش آنلاین آکادمی ایزی ارتباط

آکادمی ایزی ارتباط همزمان با روز دانشجو افتتاح شد. آکادمی ایزی ارتباط مجموعه ویدئوهای آموزشی جامع درباره شبکه، تجهیزات صنعتی شبکه، اتوماسیون صنعتی و راهکارهای صنعتی ارائه شده برای کارخانه ها است که به همت متخصصان ایزی ارتباط تهیه شده و در دسترس کاربران محترم قرار خواهد گرفت.
فرم استخدام