با آرزوی سلامتی و برکت روز افزون در سال پیش رو، دعوت می گردد تا از غرفه این شرکت فنی و مهندسی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید فرمایید.

تهران،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن 38A، غرفه 25

16 الی 19 اردیبهشت 1393

فرم استخدام