فوریه 11, 2018

نرم افزار مدیریت شبکه

نرم افزار مدیریت شبکه نرم افزارهای مدیریت شبکه های اترنت، بصورت بسته های استاندارد و با قابلیت بروز رسانی و توسط کمپانی های نرم افزاری مختلف که الزاما سازنده تجهیزات شبکه نمیباشند تولید شده و برای پیاده سازی کلیه توپولوژی ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این نرم افزار ها بر اساس پروتکل های SNMP و RMON داده […]