فوریه 11, 2018

نرم افزار مدیریت شبکه

نرم افزار مدیریت شبکه نرم افزارهای مدیریت شبکه های اترنت، بصورت بسته های استاندارد و با قابلیت بروز رسانی و توسط کمپانی های نرم افزاری مختلف که الزاما سازنده تجهیزات شبکه نمیباشند تولید شده و برای پیاده سازی کلیه توپولوژی […]
ژانویه 15, 2018

مبدل های ارتباطی صنعتی

مبدل های ارتباطی صنعتی پس از ظهور پورت های ارتباطی سریال، به جای پورت های قدیمی موازی (Parallel Ports) که هنوز در برخی از چاپگرهای سوزنی بانک ها قابل مشاهده می باشند، تولید کنندگان وسایل ارتباطی الکترونیکی ، چه در […]
فرم استخدام