3 تیر 1399

Advantech IPC Webinar

وبینار کامپیوترهای صنعتی ADVANTECH (بخش 1) وبینار مشترک ایزی ارتباط پارس و ادونتک با موضوع کامپیوترهای صنعتی و راهکارهای پردازش دیتا در صنعت(بخش اول)،روز دوشنبه 16 تیرماه 1399 ساعت 11:30 الی 13:30 برگزار خواهد شد. بخش اول به معرفی سری […]
فرم استخدام