Panel PC

 
 
 
کامپیوتر صنعتی پانلی تلفیقی یکپارچه از مادربرد و نمایشگرها می باشد که در اندازه های متفاوت و در حوزه های مختلف صنعتی قابل استفاده می باشند . مدل های پیشرفته تر آنها دارای یک سری استانداردهای حفاظتی و اسلات های توسعه جهت افزودن ماژول های موردنیاز می باشند که مهمترین ویژگی این دسته از کامپیوترها قابلیت All In One بودن و تنوع اندازه آنها جهت نصب در مکان های متفاوت می باشد.
ADVANTECH Panel PC

All-in-one Intel® Core™ i

All-in-one Intel® Atom™

Advantech Configable PPC

Configurable Panel PCs

Panel PC Accessories

فرم استخدام