دریافت فایل های وبینار

کامپیوترهای صنعتی ADVANTECH و کاربردهای سری IPC , ACP , MIC در صنعت (بخش 1)

 

برای دریافت فایل های مربوط به وبینار مشترک ایزی ارتباط پارس و کمپانی ADVANTECH با موضوع کامپیوتر های صنعتی و راهکارها (بخش اول) ، از  لینک زیر استفاده کنید.

فرم استخدام