سوییچ مدیریتی لایه 2

 

سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی (managed) به شما امکان کنترل بهتر شبکه و تمام ترافیکی که از آن عبور می‌کند را می‌دهد. این دستگاه شما را قادر می‌سازد تا هر پورتی را روی سوئیچ با تنظیمات مورد نظر خودتان سازگار کنید و همچنین بر نحوه انتقال داده‌ها روی شبکه و اینکه چه کسی به آن دسترسی دارد، کنترل بیشتری فراهم می‌کند. سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی  معمولا از پروتکل SNMP پشتیبانی می کند که به وسیله آن می‌توانید بر وضعیت اتصالات نظارت داشته باشید و آمارهایی مانند ظرفیت ترافیک، خطاهای شبکه و وضعیت پورت ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اغلب ویژگی‌های سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی عبارت است از پشتیبانی از قابلیت های VLAN برای ایزوله کردن ترافیک ارتباطی بین گروه‌های متفاوت، انواع پروتکل های STP به منظور ایجاد افزونگی در شبکه و جلوگیری از ایجاد حلقه، انواع قابلیت های QOS به منظور اولویت دادن به داده‌های عبوری مهم و بهبود عملکرد شبکه می باشد.
سوییچ مدیریتی لایه 2 ادونتک
سوییچ مدیریتی لایه 2 اورینگ
سوییچ مدیریتی لایه 2 راگدکام
سوییچ مدیریتی لایه 2 زیمنس
فرم استخدام