نشریه ی MyADVANTECH 2020-2021 منتشر شد

کمپانی ADVANTECH از راهکارهای ارائه شده در زمینه ی اینترنت اشیائ صنعتی(IIoT) و اتوماسیون هوشمند صنایع برای مقابله با COVID-19 در مجله ی My ADVANTECH رونمایی کرد.

اقدامات تیم کمپانی ADVANTECH در دوران همه گیری کرونا، راهکارها و پروژه های ارائه شده از سوی ADVANTECH برای مقابله با گسترش این بیماری ، آینده ی صنایع و الزامات بهداشتی بعد از این همه گیری و ایده هایی برای دورکاری از اهم موضوعات این مجله می باشد.

برای دانلود این نشریه از این لینک استفاده کنید.

فرم استخدام