Distribution automation
 
 
 
 
 
 

اتوماسیون توزیع

افزایش روش های غیر متمرکز تولید برق الزامات کاملاً جدیدی را برای زیرساخت¬های ارتباطی مرتبط برقرار می کند: برای فعال کردن جریان انرژی دو طرفه در شبکه توزیع برق ، شبکه ها باید قابل استفاده در آینده،قدرتمند و مقاوم در برابر نویزها و سایر تداخلات باشند.دقیقا مانند راهکارهای زیمنس.

افزایش تعداد اجزای شبکه توزیع برق – مانند پستهای فرعی ، منابع انرژی توزیع شده ، ایستگاه های برق مجازی ، شبکه های کوچک ، ایستگاه های شارژ عمومی ومصارف خانگی – باید در شبکه توزیع ارتباطی هوشمند قرار بگیرد. کاربرد های جدید انرژی مانند مدیریت سنجش داده یا پاسخ­دهی ،منجر به نیازمندی­های ارتباطی بیشتر می شوند.

زیمنس شما را در یافتن راهکارهای مناسب برای برآورده کردن هر نوع خواسته پشتیبانی می کند. راهکارهای ارتباطی انعطاف پذیر و کارآمد ما برای شبکه های هوشمند امکان پایش و کنترل بهینه شبکه های هوشمند برق و در نتیجه منبع تغذیه کارآمد و قابل اطمینان را فراهم می کند.

سبد محصولات EoVDSL ما )اترنت بر بسترVDSL) اجزای اصلی را از طریق کابل های زوج سیم مسی موجود پیوند می دهد. رابط های سریال یکپارچه اتصال اجزای موجود را تسهیل می کند و هزینه و تلاش مربوط به نوسازی را کاهش می دهد.

با راهکارهای بی سیم ما ، شما داده ها را به صورت ایمن در شبکه های خصوصی رمزگذاری شده (VPN) ، حتی در سرتاسر مناطق گسترده – از طریق GPRS و UMTSبه واسطه شبکه های ارتباطی عمومی یا برای کاربردها با توان عملیاتی  داده­ای بالا ، از طریق فناوری بی سیم 4G در محصولات سری WIN از RUGGEDCOM ، منتقل می کنید.

راهکارهای ارتباطی زیمنس شفافیت جریان و توزیع بار را افزایش می دهد تا تولید و مصرف برق با هماهنگی، کارآمد ، قابل اطمینان و امن انجام شود.

فرم استخدام