سوییچ های غیر مدیریتی

سوئیچ غیر مدیریتی اترنت صنعتی اغلب در شبکه های کامپیوتری کوچک کاربرد دارد .این سوییچ ها مانند یک دستگاه ”plug and play “  عمل می کنند. نمی توان آن را پیکربندی کرد و به سادگی اجازه می دهند تا دستگاه ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و قیمت پایین تری نسبت به سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی دارند.

 

 

 

 ADVANTECH Unmanaged switches


EKI-2528I-M12

8 Port M12 Unmanaged Industrial Ethernet Switch, IP67 Rating


EKI-2720G

16GE+4SFP Port Gigabit Unmanaged Industrial Switch


EKI-2712G-4FPI

8G+4SFP Port Gigabit Unmanaged Redundant Industrial PoE Switch


EKI-2525M-ST

4FE+1FE ST Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2528DI

8FE DNV Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-2525M

4FE+1FE SC Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2525S

4FE+1FE SC Single-mode Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2525LI

5FE Slim type Unmanaged Industrial Ethernet Switch


EKI-5525MI

4FE+1FE SC Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5525SI

4FE+1FE SC Single-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5525MI-ST

4FE+1FE ST Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5525SI-ST

4FE+1FE ST Single-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


ADAM-6521

4FE+1FE SC Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, Flexible mounting


ADAM-6521S

4FE+1FE SC Single-mode Unmanaged Ethernet Switch, Flexible mounting


ADAM-6521/ST

4FE+1FE ST Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, Flexible mounting


ADAM-6520L

5FE Unmanaged Ethernet Switch, Flexible mounting, 0~60℃


ADAM-6520

5FE Unmanaged Ethernet Switch, Flexible mounting, -10~70℃


ADAM-6520I

5FE Unmanaged Ethernet Switch, Flexible mounting, -40~85℃


EKI-2525

5FE Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2525I

5FE Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5525I

5FE Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-2526M

4FE+2FE SC Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2526S

4FE+2FE SC Single-mode Unmanaged Ethernet Switch


EKI-5524MMI

4FE+2FE SC Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5524SSI

4FE+2FE SC Single-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5524MMI-ST

4FE+2FE ST Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5524SSI-ST

4FE+2FE ST Single-mode Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-2528

8FE Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2528I

8FE Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5528I

8FE Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5629CI

8FE+2G Combo Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5526I

16FE Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5626CI

16FE+2G Combo Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-2725F

4GE+1G SFP Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2725FI

4GE+1G SFP Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-2725

5GE Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2725I

5GE Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5725I

5GE Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-2728M

6GE+2G Multi-Mode Fiber Port Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2728MI

6GE+2G SC Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-2728S

6GE+2G Single-Mode Fiber Port Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2728SI

6GE+2G Single-Mode Fiber Port Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-2728

8GE Unmanaged Ethernet Switch


EKI-2728I

8GE Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5728I

8GE Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5729FI

8GE+2G SFP Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-7529MI

8GE+2G ST Multi-mode Unmanaged Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5726I

16GE Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-5726FI

16GE+2G SFP Unmanaged Ethernet Switch, ATEX/C1D2/IECEx, -40~75℃


EKI-2428G-4CI

24GE+4G Combo Unmanaged Ethernet Switch, 19″ Rackmount, -40~75℃


EKI-2428G-4FA

24GE+4G SFP Unmanaged Ethernet Switch, 19″ Rackmount, 100~240VAC, 0~55℃


BB-ESW108-A

8FE Slim-type Unmanaged Industrial Ethernet Switch with Low VAC Power Input


BB-ESW105-A

5FE Slim-type Unmanaged Industrial Ethernet Switch with Low VAC Power Input


EKI-2748FI

4Gx+4SFP Managed Ethernet Switch with Wide Temperature


EKI-2428G-4CA

It is an unmanaged switch with 24 Gigabit ports & 4 Gigabit combo ports, designed for rack-mount installation, and suitable for edge to core networks.


EKI-2525MI

EKI-2525MI/2525SI are industrial-grade Ethernet switches that enable you to expand your industrial network quickly and cost-effectively.


EKI-2525SI

EKI-2525MI/2525SI are industrial-grade Ethernet switches that enable you to expand your industrial network quickly and cost-effectively.


EKI-2525SI-ST

EKI-2525MI/2525SI are industrial-grade Ethernet switches that enable you to expand your industrial network quickly and cost-effectively.


EKI-2525MI-ST

EKI-2525MI/2525SI are industrial-grade Ethernet switches that enable you to expand your industrial network quickly and cost-effectively. 

 

 

 

ORING Unmanaged switches

Model/Series Description
IES-1041FX Series Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1042FX Series Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1050 Industrial 5-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1050A Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch
IES-1062FX Series Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1062GF Series Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1062GT Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1080 Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch
IES-1080A Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch
IES-1082GP Industrial 10-port unmanaged Ethernet switch with 8×10/100Base-T(X) and 2x1000Base-X, SFP socket
IES-1142P Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 14×10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP sock
IES-1160 Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 16×10/100Base-T(X)
IES-1162GC Industrial 18-port unmanaged Ethernet switch with 16×10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket
IES-1240 Industrial 24-port unmanaged Ethernet switch with 24×10/100Base-T(X)
IES-150B Industrial 5-port mini type unmanaged Ethernet switch with 5×10/100Base-T(X)
IES-162FX-L Series Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 6×10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX
IES-180-L Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 8×10/100Base-T(X)
IES-180B Industrial 8-port mini type unmanaged Ethernet switch with 8×10/100Base-T(X)
IGPS-1042GP Series Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2×100/1000Base-X, SFP socket
IGPS-1080 Series Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E.
IGPS-1080-24V Series Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs
IGPS-1082GP Series Industrial 10-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2×100/1000Base-X, SFP socket
IGPS-1411GTP Series Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4×10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1×10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket
IGS-1041GPA Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch
IGS-1042GPA Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 4×10/100/1000Base-T(X) and 2×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-1050A Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch
IGS-1080A Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X)
IGS-1082GP Industrial 10-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) and 2×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-150B Industrial 5-port mini type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 5×10/100/1000Base-T(X)
IPS-1080 Series Industrial 8-port unmanaged PoE Ethernet switch with 8×10/100Base-T(X) P.S.E., 24VDC power input

ثبت نام وبینار