سوییچ لایه 3

سوئیچ اترنت صنعتی دستگاهی است که با آدرس های لایه دو (MAC Address) کار می کند ، کار یک سوئیچ اترنت صنعتی در ساده ترین حالت این است که یک فریم (یا بسته) را از روی یک پورت دریافت کرده و با چک کردن جدول Mac address table ، پورتی از سوئیچ که بسته باید از طریق آن به سمت مقصد ارسال شود (پورت خروجی) را یافته و سپس فریم یا بسته را از طریق پورت خروجی به سمت مقصد ارسال می نماید . سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی لایه سه قابلیت روتینگ و سوئیچینگ دارد اما سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی لایه دو فقط قابلیت سوئیچینگ دارد . پورت های موجود در سوئیچ های لایه سه می توانند هم به صورت لایه دویی و هم لایه سه ای کار کنند. پروتکل های روتینگ مانند RIP ، OSPF و ... در سوئیچ های لایه سه قابل پیاده سازی هستند. سوییچ لایه 3 می تواند به صورت سوییچ ماژولار اترنت صنعتی یا سوییچ POE صنعتی نیز ارائه گردد.
فرم استخدام