سوییچ های مدیریتی لایه2

سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی  (managed) به شما امکان کنترل بهتر شبکه و تمام ترافیکی که از آن عبور می‌کند را می‌دهد. این دستگاه شما را قادر می‌سازد تا هر پورتی را روی سوئیچ با تنظیمات مورد نظر خودتان سازگار کنید و همچنین بر نحوه انتقال داده‌ها روی شبکه و اینکه چه کسی به آن دسترسی دارد، کنترل بیشتری فراهم می‌کند. سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی  معمولا از پروتکل SNMP پشتیبانی می کند که به وسیله آن می‌توانید بر وضعیت اتصالات نظارت داشته باشید و آمارهایی مانند ظرفیت ترافیک، خطاهای شبکه و وضعیت پورت ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. اغلب ویژگی‌های سوئیچ اترنت صنعتی مدیریتی  عبارت است از پشتیبانی از قابلیت های VLAN  برای ایزوله کردن ترافیک ارتباطی بین گروه‌های متفاوت ، انواع پروتکل های STP به منظور ایجاد افزونگی در شبکه و جلوگیری از ایجاد حلقه ،انواع قابلیت های QOS به منظور اولویت دادن به داده‌های عبوری مهم و بهبود عملکرد شبکه می باشد.

 

 

 ADVANTECH Layer 2 managed switches


EKI-7412G-4XP

EKI-7412G-4XP 10G Ethernet switch is ideal for large-scale networks like surveillance applications that involve high-resolution videos and images.


EKI-7428G-4X

24GE+4 10G SFP L2 Managed Switch


EKI-7428G-4CA

24G+4G Combo Port L2 Managed Switch


EKI-7712G-4FMPI

8GE PoE and 4G SFP Managed Ethernet Switch, IEEE802.3af/at/bt, 53~57VDC, -40~70℃


EKI-9728G-4X8CI

4 x 10GbE + 16GE + 8GE Combo L3 Managed Ethernet Switch, -40~85℃


EKI-9628G-4CI

24GE+4G Combo L3 Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-9612G-4FI

8GE+4G SFP L3 Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7428G-4CI

24GE+4G Combo Managed Ethernet Switch, -40~70℃


EKI-7428G-4FA

24GE+4G SFP Managed Ethernet Switch, 100~240VAC


EKI-7428G-20FA

20GE SFP+8G Managed Ethernet Switch, 19″ Rackmount, 100~240VAC


EKI-7720G-4F

16GE+4G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7720G-4FI

16GE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7716G-4F4C

8GE+4SFP+4G Combo port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7716G-4F4CI

8GE+4SFP+4G Combo port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7712G-4F

8GE+4G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7712G-4FI

8GE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7712G-2FVP

8GE PoE + 2G SFP + 2 VDSL2 port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7712G-2FV

8GE + 2G SFP + 2 VDSL2 port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7710G-2C

8GE+2G Combo Managed Ethernet Switch


EKI-7710G-2CI

8GE+2G Combo Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-2748CI

6GE+2G Combo Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7708G-4F

4GE+4G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7708G-4FI

4GE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7708G-2FV

4GE + 2G SFP + 2 VDSL2 port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7708G-2FVP

4GE PoE + 2G SFP + 2 VDSL2 port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7706G-2F

4GE+2G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7706G-2FI

4GE+2G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7720E-4F

16FE+4G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7720E-4FI

16FE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5626C-MB

16FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP


EKI-5626CI-MB

16FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP, -40~75℃


EKI-5626C-EI

16FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP


EKI-5626CI-EI

16FE+2G Combo Managed Ethernet Switch supportEtherNet/IP, -40~75℃


EKI-5626C-PN

16FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support PROFINET


EKI-5626CI-PN

16FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support PROFINET, -40~75℃


EKI-5526-MB

16FE Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP


EKI-5526I-MB

16FE Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP, -40~75℃


EKI-5526-EI

16FE Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP


EKI-5526I-EI

16FE Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP, -40~75℃


EKI-5526-PN

16FE Managed Ethernet Switch support PROFINET


EKI-5526I-PN

16FE Managed Ethernet Switch support PROFINET, -40~75℃


EKI-7716E-4F4C

8FE+4SFP+4G Combo port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7716E-4F4CI

8FE+4SFP+4G Combo port Managed Redundant Industrial Switch


EKI-7712E-4F

8FE+4G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7712E-4FI

8FE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7710E-2C

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch


EKI-7710E-2CI

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5629C-MB

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP


EKI-5629CI-MB

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP, -40~75℃


EKI-5629C-EI

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP


EKI-5629CI-EI

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP, -40~75℃


EKI-5629C-PN

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support PROFINET


EKI-5629CI-PN

8FE+2G Combo Managed Ethernet Switch support PROFINET, -40~75℃


EKI-7559MI

8FE+2FE SC Multi-mode Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7559SI

8FE+2FE SC Single-mode Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-5528-MB

8FE Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP


EKI-5528I-MB

8FE Managed Ethernet Switch support Modbus/TCP,-40~75℃


EKI-5528-EI

8FE Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP


EKI-5528I-EI

8FE Managed Ethernet Switch support EtherNet/IP,-40~75℃


EKI-5528-PN

8FE Managed Ethernet Switch support PROFINET


EKI-5528I-PN

8FE Managed Ethernet Switch support PROFINET,-40~75℃


EKI-5528-PNMA

8FE Managed Ethernet Switch support PROFINET MRP Master


EKI-7708E-4F

4FE+4G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7708E-4FI

4FE+4G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7706E-2F

4FE+2G SFP Managed Ethernet Switch


EKI-7706E-2FI

4FE+2G SFP Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7554MI

4FE+2FE SC Multi-mode Managed Ethernet Switch, -40~75℃


EKI-7554SI

4FE+2FE SC Single-mode Managed Ethernet Switch, -40~75℃ORING Layer 2 managed switches

 

Model/Series Description
IES-3062FX Series Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6×10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX
IES-3062GF Series Industrial 8-port Managed Ethernet Switch
IES-3062GT Industrial 8-port Managed Ethernet Switch
IES-3073GC Industrial 10-port managed Ethernet switch with 7×10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports
IES-3080 Industrial 8-port Managed Ethernet Switch
IES-3082GC EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8×10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket
IES-3082GP Industrial 10-port managed Ethernet switch with 8×10/100Base-T(X) and 2×100/1000Base-X SFP
IES-3160 Industrial 16-port managed Ethernet switch with 16×10/100Base-T(X)
IES-3162GC Industrial 18-port managed Ethernet switch with 16×10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket
IES-P3073GC Series Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7×10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket
IGS-3032GC Industrial 5-port managed Gigabit Ethernet switch with 3×10/100/1000Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket
IGS-3044GC Industrial 8-port Gigabit Managed Ethernet Switch with 4×10/100/1000T and 4xGigabit Combo port
IGS-9042GP Industrial 6-port managed Gigabit Ethernet switch with 4×10/100/1000Base-T(X) and 2×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-9080 Industrial 8-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X)
IGS-9084 Series Industrial 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) and 4×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-9084GP Series Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) and 4×100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass
IGS-9122GP Industrial 14-port managed Gigabit Ethernet switch with 12×10/100/1000Base-T(X) and 2×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-9122GPM EN50155 modular managed Gigabit Ethernet switch with 12×10/100/1000Base-T(X) and 100/1000Base-X, SFP socket, 3 module extender slots
IGS-9122GPM Series Module Industrial 4-port Gigabit Ethernet switch module with 4x1G combo ports.
IGS-9164 Series Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 16×10/100/1000Base-T(X) and 4x1000Base-SX, multi-mode, 550m/850nm, SC connector
IGS-9168GP Industrial 24-port managed Gigabit Ethernet switch with 16×10/100/1000Base-T(X) ports and 8×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-9812GP Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket
IGS-9822DGP+ Industrial 12-port layer2 managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket
IGS-9844GP Series Industrial 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 4×100/1000Base-X SFP socket and 4x 100Base-FX or 4x1000Base-X fiber ports
IGS-P9164 Series Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch
IGS-P9812GP Series Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×100/1000Base-X, SFP socket
RES-P9242GCL_Series Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24×10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs, US power cord
RGS-P9000 SERIES Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, JP power cord
RGS-P9160FXM1 Series Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, single-mode, 30Km/1310nm, SC connector, high-voltage power inputs, EU power cord
RGS-P9160FXM2 Series Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, JP power cord
RGS-P9160GCM1 Series Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, low-voltage power inputs
RGS-P9160GCM2 Series Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, low-voltage power inputs
RGS-P9160GFM1 Series Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-LX, single-mode, 10Km/1310nm, SC connector and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, EU power cord
RGS-P9160GFM2 Series Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x1000Base-X and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, US power cord


RUGGEDCOM Layer 2 managed switches


Compact Ethernet Layer 2 switches

Compact Ethernet Layer 2 switches are designed for tight spaces
and come with a full array of intelligent functionality for robust
operation in harsh industrial environments.

RUGGEDCOM RS900
9-port managed Ethernet switch
with fiber uplinks

• 6 x 10/100BASE-TX + 3 x 100BASE-FX
• Hazardous location certification:
Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RS900G
10-port managed Ethernet switch
with Gigabit uplinks

• 8 x 10/100BASE-TX + 2 x 1000BASE-X
• Railway application certification:
EN50121-4
• Hazardous location certification:
Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RS900GP
10-port managed PoE Ethernet switch
with Gigabit uplinks

• 8 x 10/100BASE-TX 802.3af/at compliant ports
• Up to 2 x 10/100/1000BASE-T or
2 x 100/1000BASE-X


RUGGEDCOM RSG907R
7-port managed Gigabit IEEE 1588
compatible RedBox and Ethernet
switch supporting HSR and PRP.

• 3 x RNA (Redundant Network Access) and coupler
SFP Ethernet ports according to IEC 62439-3 (1000BASE-X)
• 4 x SAN (Singly Attached Node) LC fiber optic ports (100BASE-FX)
• IEEE 1588 v2 (Ordinary and Transparent Clocks)


RUGGEDCOM RSG908C
8-port managed Gigabit IEEE 1588
compatible Ethernet switch.

• 4 x SFP Uplink Ethernet ports (1000BASE-X)
• 4 x LC fiber optic ports (100BASE-FX)
• IEEE 1588 v2 (Ordinary and Transparent Clocks)


RUGGEDCOM RSG909R
9-port managed Gigabit IEEE 1588
compatible RedBox and Ethernet
switch supporting HSR and PRP.

• 3 x RNA (Redundant Network Access) and coupler SFP Ethernet ports according to IEC 62439-3 (1000BASE-X)
• 6 x SAN (Singly Attached Node) RJ45 copper Ethernet ports (10/100/1000BASE-TX)
• IEEE 1588 v2 (Ordinary and Transparent Clocks)


RUGGEDCOM RSG910C
10-port managed Gigabit IEEE 1588
compatible Ethernet switch.

• 4 x SFP Uplink Ethernet ports (1000BASE-X)
• 6 x RJ45 copper Ethernet ports (10/100/1000BASE-TX)
• IEEE 1588 v2 (Ordinary and Transparent Clocks)


RUGGEDCOM RSG920P
20-port managed Gigabit Ethernet
switch with PoE

• 12 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 100/1000BASE-X SFP
+ 4 x 10/100/1000BASE-T PoE (802.3af/802.3at)
• Powers up to 4 PoE enabled devices when used
with optional RPS1300 companion power supply


RUGGEDCOM RS940G
8-port managed Gigabit Ethernet switch

• 6 x 10/100/1000BASE-T + optional 2 x 1000BASE-X
• Hazardous location certification:
Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RS950G
Managed Gigabit PRP/HSR RedBox

• 1x 100/1000BASE-X combo port (local/coupler)
• 2x 100/1000BASE-X combo ports (RNA)
• Gigabit throughput


RUGGEDCOM i800 product family
Unmanaged or managed Ethernet switch

• Four models to choose from with up to
8 x 10/100BASE-TX and up to 3 x fiber ports
• -20° C to + 60° C operating temperature (-40° C to + 85° C optional)
• i800: 8 x 10/100BASE-TX
• i801: 8 x 10/100BASE-TX + 1 x 1000BASE-LX
or 1 x 10/100/1000BASE-T
• i802: 6 x 10/100BASE-TX + 1x 100BASE-FX
or 2 x 100BASE-FX or 2 x 1000BASE-LX
or 2 x 10/100/1000BASE-T
• i803: 4 x 10/100BASE-TX + 1 x 100BASE-FX
+ 2 x 1000BASE-LX or 2 x 100BASE-FX


19” Ethernet Layer 2 switches

Rack-mounted Ethernet Layer 2 switches deliver utility-grade
performance, reliability and field-proven MTBF to lower OPEX costs.

RUGGEDCOM RSG2100
19-port modular managed Ethernet
switch with Gigabit uplinks

• 3 x 1000BASE-X + 16 x 10/100BASE-X
• Hazardous location certification: Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RSG2100P
19-port modular managed PoE Ethernet
switch with Gigabit uplinks

• 3 x 1000BASE-X + 16 x 10/100BASE-X
• Hazardous location certification: Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RSG2200
9-port managed Gigabit Ethernet switch

• 1000BASE-X and/or 10/100/1000BASE-T
• Hazardous location certification: Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RST2228
28-port high density managed field modular
IEEE 1588 switch with 10 Gbit/s uplinks

• 4 x 1000BASE-X/10GBASE-X uplinks
• Up to 24 x 10/100/1000BASE-X ports
• Field-modular 4-port modules for added flexibility
• IEEE 1588 v2 with hardware time stamping


RUGGEDCOM RST2228P
28-port high density managed PoE field modular
IEEE 1588 switch with 10 Gbit/s uplinks

• 4 x 1000BASE-X/10GBASE-X uplinks
• Up to 24 x 10/100/1000BASE-X ports
• Field-modular 4-port modules for added flexibility
• Power-over-Ethernet with a shared power budget
of 500 Watt with 803.bt draft (60 Watt/port)
• IEEE 1588 v2 with hardware time stamping


RUGGEDCOM RSG2300
32-port managed Ethernet switch
with Gigabit uplinks

• 24 x 10/100BASE-TX + 8 x 10/100BASE-X
or 4 x 100/1000BASE-X and 4 x 10/100BASE-X
• Hazardous location certification: Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RSG2300P
32-port managed Ethernet switch
with Gigabit uplinks

• 24 x 10/100BASE-TX + 8 x 10/100BASE-X
or 4 x 100/1000BASE-X and 4 x 10/100BASE-X
• Hazardous location certification: Class 1 Division 2


RUGGEDCOM RSG2488
28-port advanced utility-grade, high density
managed IEEE 1588 Gigabit Ethernet switch

• Field replaceable Ethernet and time
synchronization media modules
• Hot-swappable power supplies
• 28 x 1000BASE-X non-blocking architecture
• IEEE 1588 v2 hardware time stamping


ثبت نام وبینار