Terminal Servers

این دستگاهها با ایجاد یک بستر امن و قابل اطمینان، اطلاعات سریال دستگاههایی با انواع واسط های سریال را از طریق یک شبکه IP ، به هر نقطه دیگر منتقل نمایند. این دستگاهها در حالت های مختلفی می توانند، دیتای سریال را منتقل نمایند. Real COM, TCP Server/Client, UDP, Dial in/out از جمله حالت های کارکرد این دستگاهها می باشند. علاوه بر آن کلیه حالت های کارکرد میتواند در شرایط استاندارد یا امن (Secure) باشد. این دستگاهها با پشتیبانی از انواع پروتکل های امنیتی و کد گذاری، امکان ارایه این نوع ارتباط امن را فراهم می سازند. امکان تعبیه SD-RAM روی این دستگاهها برای ذخیره دیتای سریال وجود دارد، تا در صورت قطعی شبکه IP این دیتا ذخیره گردیده و پس از برقراری ارتباط، از طریق پورت اترنت ارسال گردد. ماژول های ارتباط اترنتی این دستگاهها میتوانند، ماژول ارتباط سیمی، یا فیبر نوری Single-Mode و یا Multi-Mode ، تک پورت یا دو پورت باشند. این دستگاهها در دو سری ذیل تولید می شوند :

  • Secure Terminal Servers

این محصولات با تعداد پورت های سریال متنوعی از یک تا 32 پورت قابل تولید می باشند. از پروتکل های امنیتی DES, 3DES, AES, SSH و SSL پشتیبانی نموده و قابلیت Routing  را بصورت Static و RIP-I/II دارند.

  • Terminal Servers with Dual-LAN Redundancy

این محصولات فقط با تعداد پورت های سریال 8 تایی و 16 تایی قابل تولید می باشند. از پروتکل های امنیتی RADIUS, HTTPS, SSH, PAP, CHAP پشتیبانی نموده و قابلیت Routing را بصورت Static و RIP-I/II دارند. علاوه بر آن میتوانند از طریق دو منبع تغذیه متفاوت استفاده نموده و در صورت بروز قطعی برای یکی از منابع تغذیه، کماکان به عملکرد خود ادامه دهند. ویژگی خاص این تجهیزات این است که دیتای اترنت را میتوانند همزمان روی دو شبکه اترنت متفاوت ارسال نمایند. این ویژگی قابلیت ارتباط یک دستگاه با دو Host را بصورت همزمان میسر می کند.