Easy

پروژه های اجرا شده

پروژه انتقال آب جنوب تهران به رباط کریم
پروژه انتقال آب جنوب تهران به رباط کریم
پروژه انتقال آب جنوب تهران به رباط کریم
کارفرما: سازمان آب منطقه ای تهران
محل اجرا: تهران - رباط کریم
تاریخ اجرا:1390
وضعیت:
سیستم مانیتورینگ و کنترل داده ها(DAS) نیروگاه ری
سیستم مانیتورینگ و کنترل داده ها(DAS) نیروگاه ری
سیستم مانیتورینگ و کنترل داده ها(DAS) نیروگاه ری
کارفرما: مدیریت شبکه برق ری
محل اجرا: نیروگاه گازی ری
تاریخ اجرا:سال 1390
وضعیت: تحویل شده
ايستگاه شماره2چرخه كامپوزيت برق
ايستگاه شماره2چرخه كامپوزيت برق
ايستگاه شماره2چرخه كامپوزيت برق
کارفرما: وزارت نیرو
محل اجرا: اصفهان
تاریخ اجرا:سال 1390
وضعیت: تحویل شده
خط لوله لرستان
خط لوله لرستان
خط لوله لرستان
کارفرما: حوزه خط لوله و ارتباطات ايران (IOPTC)
محل اجرا: لرستان
تاریخ اجرا:سال 1390
وضعیت: تحویل شده
پتروشیمی اراک
پتروشیمی اراک
پتروشیمی اراک
کارفرما: مجتمع پتروشيمي اراك
محل اجرا: اراک
تاریخ اجرا:سال 1390
وضعیت: تحویل شده
خطوط مخازن گاز ايران
خطوط مخازن گاز ايران
خطوط مخازن گاز ايران
کارفرما: یوکوگاوا
محل اجرا: بوشهر
تاریخ اجرا:سال 1390
وضعیت: تحویل شده
1 
لینک های مرتبط: موگزا وسترمو ORing اُرینگ