Device Server

Device Server ها معمولا به شش رده از محصولات قابل دسته بندی می باشند:

  • Combo Switches

این سوییچ ها قابلیت سوییچینگ چهار پورت سریالRS-232/422/485 و چهار پورت اترنت را روی یک Ring اترنت دارند. Ring اترنت Uplink میتواند، اترنت سیمی یا اترنت فیبر نوری Single-Mode یا Multi-Mode باشد. با توجه به بسته بندی خاص دیتای اترنت و دیتای سریال در داخل بسته های اترنت Uplink ، امکان اتصال لینک بالا دستی به یک شبکه IP مستقل، جهت دسترسی به محتوی بسته های اترنت و سوییچینگ یا مسیردهی این بسته ها وجود ندارد. بنابراین این نوع سوییچ ها در پورت Uplink فقط میتوانند به Combo Switch هایی همانند خود وصل شوند. بسته های دیتای اترنت Downlink ، بسته های استاندارد بوده و به هر شبکه دیگری میتوانند متصل گردند. با این حال این نوع سوییچ ها با قابلیت انتقال دیتای سریال، سوییچ های قابل مدیریت بوده و از پروتکل های لایه دو پشتیبانی می نماید. این پروتکل ها شامل بسته های دیتای سریال بسته بندی شده داخل بسته های اترنت نمی باشد، و دیتای سریال را بصورت Add/Drop منتقل می نماید.

  • Railway Device Servers

این نوع مبدل ها، قابلیت تبدیل یک، دو یا چهار پورت سریال RS-232/422/485 را به یک پورت اترنت دارند. قابلیتی که این مبدل را از سایر مبدل های سریال متمایز می کند، پشتیبانی ساختار فیزیکی آن از بخش هایی از استاندارد مربوط به تجهیزات الکترونیکی On-Board/Track-Side می باشد. کانکتورهای پورت اترنت و منبع تغذیه این مبدل ها از نوع M12 می باشد.

  • General-Purpose Device Servers

این تجهیزات مبدل هایی با تعداد پورت سریال متنوع از یک تا 16 پورت را شامل میشوند که میتوانند ترکیب های متنوعی از پورت های سریال، کانکتورهای سریال، و پورت های اترنت سیمی یا فیبر نوری را شامل شوند. استفاده از این تجهیزات مصرف عمومی دارند و مختص به یک حیطه کاربردی خاص نمی باشند.

  • Industrial-Grade Device Servers

این تجهیزات تعداد پورت های محدودتری دارند و حداکثر چهار پورت سریال را میتوانند به یک پورت اترنت تبدیل نمایند. تفاوت این دستگاهها با مبدل های سریال General-Purpose در مقاومت این تجهیزات در برابر ضربه، شک الکتریکی و مکانیکی می باشد. یک سری از این تجهیزات دارای کد ATEX Zone2 بوده و میتوانند در محیط های صنعتی قابل انفجار نیز مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر آن، مبدل های سری صنعتی، می توانند بصورت Dual-Power Supply عملکرده، و در صورت Failure روی یک Power Supply ، کماکان به عملکرد خود ادامه دهند.

  • Wireless Device Servers

این تجهیزات میتوانند یک یا حداکثر دو پورت سریال RS-232/422/485 را به همراه یک پورت اترنت روی استاندارد ارتباط بی سیم IEEE 802.11 a/b/g/n منتقل نمایند. این تجهیزات میتوانند مجهز به یک حافظه بافر باشند، تا در صورت قطعی ارتباط بی سیم، دیتای سریال را ذخیره نموده و پس از برقراری مجدد ارتباط بی سیم، اقدام به ارسال این دیتا می نماید. این تجیز بی سیم، به صورت Client در شبکه بی سیم قرار می گیرد.

  • ZigBee Device Servers

این تجهیزات میتوانند یک پورت سریال RS-232/422/485 را به حداکثر به همراه یک پورت اترنت روی استاندارد ارتباط بی سیم IEEE 802.15.4 منتقل نمایند. این تجهیزات   می توانند در سه حالت ZigBee Coordinator ، ZigBee Router و ZigBee End Device تنظیم گردیده و در یک شبکه Ad-hoc ارتباط بی سیم ZigBee قرار گیرند.

 
advantech
oring