سوییچ های قابل مدیریت

 
 
 
 
 

سوییچ های قابل مدیریت

سوییچ های قابل مدیریت بخش عمده محصولات شبکه صنعتی را شامل میشوند. در سوییچ های قابل مدیریت یک پردازنده مرکزی، حافظه های موقت و دائمی مسولیت کنترل تمامی قسمت های یک سوییچ را بر عهده دارند. قدرت پردازش و حجم حافظه ها، متناسب با نرم افزارهای پروتکلی تعبیه شده با سوییچ و حجم و سرعت سوییچینگ دیتای آن متفاوت می باشد. نرم افزار های پروتکلی مربوط به هر سری از سوییچ ها، در توضیحات کلی مربوط به هر تیپ سوییچ قید شده اند. علاوه بر آن سوییچ های قابل مدیریت صنعتی، از ویژگی بازیابی مسیر پشتیبان برخوردارند، که برقراری مجدد مسیر ارتباطی در توپولوژی Ring را در حداقل زمان ممکن و در صورت قطعی مسیر اصلی، ممکن می سازد.

مطابق مدل ارتباطی ISO ، این سوییچ ها، به عنوان یک وسیله ارتباطی لایه دو، در شبکه ارتباطی قرار می گیرند، لذا آدرس دهی پورت های آن بر مبنای MAC آدرس می باشد، و در حالت کلی امکان تخصیص آدرس IP بصورت مجزا روی هر پورت سوییچ وجود ندارد. ضمنا در سوییچ های صنعتی، جهت سهولت در مدیریت و اعمال تنظیمات شبکه به آن، برخی از پروتکل های غیر ضروری این لایه در نرم افزار سوییچ تعبیه نمی گردند. اکثر سوییچ های قابل مدیریت از پیاده سازی VLAN روی پورت های خود پشتیبانی می نمایند، ولی تعداد محدودی از این سوییچ ها قابلیت Inter-VLAN Routing را دارا هستند.

برخی سازندگان جهت ارتقا محصولات خود، تعداد محدودی از پروتکل های لایه سه را مانند OSPF و RIP پشتیبانی نموده و امکان تخصیص IP آدرس را به تمامی پورت های سوییچ فراهم کرده اند. علاوه بر آن اکثر این سوییچ ها ویژگی Inter-VLAN Routing را نیز پشتیبانی می کنند. این نوع سوییچ ها، به عنوان سوییچ های لایه سه در بازار شبکه صنعتی شناخته می شوند.

سوییچ های مدیریت پذیر، قابلیت ارسال وضعیت خود را از طریق پروتکل های SNMP و RMON دارند ، بنابراین روی نرم افزارهای استانداردNMS می توانند نمایش داده شده و یا از طریق آنها مدیریت گردند.