سوییچ های غیر قابل مدیریت

 
 
 
 
 

سوییچ های غیر قابل مدیریت

این تجهیزات در اصل مانند HUB-switch به عنوان تکرار کننده دیتای شبکه ، دیتا را از پورت های مختلف جمع آوری و از طریق Uplink خود به بالا دست ارسال می نمایند. تفاوت آن با HUB ، در تعریف نمودن آدرس MAC برای مدیریت ارتباط در Downlink ها به منظور اجتناب از Collision و یا وقوع Broadcast Storming میباشد.

در حقیقت سوییچ های غیر قابل مدیریت فاقد پردازنده و یا حافظه می باشند. این سوییچ ها از لحاظ جایگاه در مدل OSI به عنوان یک تجهیز لایه یک، یا همان ارتباط فیزیکی ، قرار دارند و از طریق پورت های اترنت سیمی یا نوری، دیتای اترنت را فارغ از محتوی یا پروتکل، سوییچ می نمایند. ذکر این نکته ضروری است که این سوییچ ها بدلیل عدم پشتیبانی از پروتکل های SNMP یا RMON، امکان نمایش و یا کنترل روی نرم افزار های NMS را ندارند.

این سوییچ ها صرفا به عنوان تجهیزات بخش Access در ساختارهای شبکه قرار می گیرند.